o králi Drkocovi

/pohádka na dobrou noc/

 

Za devatero horami, za devatero řekami, za jadernou elektrárnou Kozloduj, žila byla dcera, co měla tři krále... éé... žil byl král, co měl tři dcery: Kazi, Tetu, Strejdu, Libuši a Gabrielu. Nejhezčí (čelní pleš), nejmladší (51) a nejvyšší (147) byla poslední z nich.

Jednoho krásného dne, kde se vzal tu se vzal, přilétl do království tříhlavý drak Sedmihlav a přesně v 18 hod. 10 min. SEČ si právě tuhle zlatovlasou pannu poručil k obědu.

Král, jemuž se pro zimomřivé cvakání zubama říkalo Drkoc, svolal narychlo své rádce, by s nimi rozhodl, kterak se gynofagního Sedmihlava zbavit. Přijatelným řešením se zdál být bojový Agent Orange, přinejhorším Agent Lemon, obé v dárkovém balení, ovšem, brzy vyšlo najevo, že všechny podobné látky byly v minulosti z mírotvorných důvodů prodány na Střední východ. Zbyla tedy poslední možnost - statečný rytíř. Jenže... právě končilo vinobraní a všichni rytíři, co zrovna nebyli ožralí, vyspávali kocovinu. Drkocovi nezůstalo než dle smlouvy O vzájemné spolupráci z roku Páně 1664, hlava XXII, 451° Fahrenheita, odstavec 1984 sbírky požádat o pomoc sousední zemi krále Homofoba.

Jakmile Homofob, česky Stejnostrach, vybídl svého syna prince Ferneta k zabití draka, uplivl si tento, cynicky řka: zrzku Gabrielu ať klidně vezme čert!

Situace se zdála být bezvýchodnou, když tu král Stejnostrach dostal spásný nápad: Draka udolá jeho dcera Xena, které pro udatnost a sílu přezdívali princezna bojovnice nabo taky princezna buldozer.

I vybrala se chrabrá rytířka, nebajíc nebezpečí, ihned na cestu. Jaké bylo její překvapení, když na místě zjistila, že jí při tlačenici v metru ukradli nejen meč, šakram, hrudní chránič, cestovní doklady, lovecký lístek a předplatné časopisu Playboy, ale z pod koženého oděvu dokonce i drátěnou podprsenku č. 6.

Což naplat, musela do boje bez ochrany a s holýma rukama. Přesto svedla s drakem lítý zápas, při čemž se jí zdařilo nasadit na jeho tři krky dvojitého nelsona a odvléci jej do zoologické zahrady. Zde drak později při práci vystudoval, a pod jménem dr. A. K. Sedmihlav se stal vedoucím pavilonu exotických šelem.

Princezna bojovnice, znavena dračím zápolením, úplně zapomněla, že není chlap a zčistajasna Drkoce požádala o ruku jeho zachráněné dcery.

Ihned po svatbě se rozhodla jednorukou Gabrielu ukázat svému otci. No, tohle nebyl ani trochu dobrý nápad. Když se Stejnostrach dozvěděl, že si jeho dcera vzala za muže ženskou, rozčílil se tak příšerně, až z toho naráz dostal žloutenku, hepatitidu a ikterus.

Jen co byl po třech letech, stále sytě žlutý, propuštěn z jednotky intenzívní péče, v kolonii malomocných, rozhodl se neprodleně, sínus kosínus karanténa, povedený ženský páreček zatknout.

Se zlou se však potázal; Xeně s Gabrielou bylo zatčení šumafuk; šklíbily se zlostně, strouhaly mrkvičku, vyplazovaly jazyky a říkaly ošklivá slova.

Bezradný Stejnostrach nevěda co s nimi, kázal vojsku deportovat je zpátky do sousední země. Oběma ženštinám bylo i tohle úplně fuk; ještě za hraniční čarou se zlostně šklíbily, strouhaly vojákům z eskorty mrkvičku, vyplazovaly na ně jazyky a křičely za nimi ošklivá slova.

Potom si na jedné louce společně sedly a... zanedlouho na tom samém místě vystavěly noční lokál Babinec, s otevíračkou 9:30 - 17:30, kam se sjížděly zvlčilé vyznavačky Sapfó z celého království.

Drkoc krčil nad tímto bez zájmu rameny, mával rukou a bez ustání cvakal zubama.

Jeho soused Stejnostrach skončil mnohem hůř. Urození dvořané se mu stále posmívali, že má zeťáka lesbu, že vypadá jak přerostlý Číňan, a mnozí si v jeho přítomnosti provokativně broukali písničku Yellow River tak dlouho, až král jednoho dne podal do vlastních rukou demisi. Hned na to uprchl do Asie, kde se díky chronické žloutence ztratil v davu. Naposledy byl spatřen v dělnické uniformě na náměstí Nebeského míru v Pekingu při distribuci citátů velikého vůdce Maa.


Xena s Gabrielou spolu bydlely ve své hospodě šťastně dál, brzy se jim narodily dvě holčičky - Greta a Garbo - a jestli náhodou neumřely a platily řádně daň z nemovitosti, žijí tam a obsluhují spokojené hosty dodnes...(c) 2003 GL&VR


[ zpět legrácky ]