Jak vidno, příběh dívek v uniformě není zcela ukončen, lépe řečeno nekončí ultimativně. Slečna von Bernburg sice v intru přes prosby představené zůstat odmítla, ovšem nijak radikálně. Když k tomu připočteme špatný zdravotní stav představené i její závěrečné zlidštění, naskýtá se jistě víc možných pokračování Manuelina příběhu. Jednu z vyšetřovacích:-) verzí si zde v rámci fan fiction dovolujeme nastínit.

Slečna von Bernburg z internátu skutečně odejde. Představená je tím vystavena další krizi; jak má její odchod zdůvodnit Její královské Výsosti princezně, když tuhle kantorku velmi podporuje?

Manuela von Meinhardis využije chaosu a jistého bezvládí, které v intru panuje, a za pomoci Edelgard a Johanny získá z oděvního skladu svůj civil. Její spolužačky jí půjčí něco z mála peněz, které smějí mít, a hned poté v noci z internátu prchá, aby zamířila za svou milovanou třídní. Nejdřív do Postupimi, hned pak do Berlína.

Pro představenou je Manuelin útěk poslední ranou do vazu: uprchla jí chovanka, o níž se podle princezny měla zvlášť dobře starat. Co teď? Teď už jí nezbývá než složit funkci. Představená píše abdikační dopis, který odesílá Její královské Výsosti. Své odstoupení v něm zdůvodňuje špatným zdravotním stavem a několika fatálními osobními chybami, jichž se dopustila. Jako svou nástupkyni navrhuje slečnu von Bernburg. Následně vysílá Miss Evans a Margu von Rackow do Berlína: mají přivést zpět slečnu von Bernburg a navštívit Manuelinu tetu, u které by se mohla nacházet její uprchlá neteř.

Manuela se mezitím dostala do Berlína. Adresu své třídní samosebou nezná, a tak se ze zoufalství dopustí lsti. Koupí velkou poštovní obálku, do níž zalepí na čtvrtky roztrhané noviny. Pak jde za svojí tetou s tím, že provázela svou třídní na služební pochůzce po berlínských úřadech a že se jí při tom ztratila. Bohužel má u sebe obálku s důležitými dokumenty, které má její třídní kdesi odevzdat, a protože slečna von Bernburg vlastní v Berlíně byt, bylo by nejlepší hledat ji právě tam. Manuelina teta lest neprohlédne a vezme dívku na policejní ředitelství. Zde bez potíží získají adresu slečny von Bernburg. Teta najímá drožku a odváží ztracenou neteř na příslušné místo, kde ji i s obálkou a s omluvami předá překvapené třídní.

Ke slečně von Bernburg zakrátko přicházejí i Miss Evans s Margou von Rackow. Přemlouvání všech tří žen slečna von Bernburg neodolá a souhlasí s návratem do internátu. Tam ji čeká další překvapení; bude Její královskou Výsostí jmenována do funkce nové představené.

Internátní život jde dál, přísnost zde přetrvává, ovšem mizí odtud strach. Nová představená je spravedlivá, vydává předpis, kterým zakazuje trestat chovanky bez závažného důvodu a bez konzultace s ní.

Slečna von Bernburg samozřejmě nezapomíná ani na svou bývalou třídu; s ní se chodí pravidelně každý večer loučit čelíčkovým kissem:-)

A Manuela? Ta svým spolužačkám občas, nebo spíš dost často ve svém volném čase mizí. Žádná z dívek ji však nehledá. I přesto, že se Manauela svěřuje pouze své nejlepší kamarádce Edelgard, její přátelství s novou představenou, slečnou von Bernburg, zůstává veřejným tajemstvím...


Na úplný konec ještě pár slov k tomu, proč tyto skromné stránky vůbec vznikly: jednoduše si myslíme, že film Mädchen in Uniform není copy sapfický movie pilíř dostatečně doceněn. Zejména samosebou v tuzemsku:-( Také se domníváme, že zasluhuje pozornost i po tolika letech, a nejen proto, že jde o dobrý film. V době, kdy se nám vyvolená media pokoušejí vytlouct lásku a romantiku z hlav:-((( se podobné dílo, jakým jsou Dívky v uniformě, může stát kulturním zážitkem roku:-) Asi by stálo zato pořídit jeho kompletní transkript i s překladem, nicméně naše redakce udělala, co bylo v jejích momentálních fyzických, lépe řečeno časových silách. Do budoucna samosebou nevylučujeme rozšíření stránek zejména co do textů.
Nemyslíme si, že má smysl děj filmů ventilovat běžným netovým způsobem; totiž několika větami opsanými z webu sousedního. Též zastáváme názor, že detaily, zdánlivě přehlédnutelné maličkosti, jsou právě tím, na čem stojí kvalitní umění, a podrobnost, se kterou se naše redakce filmu Mädchen in Uniform věnovala, odpovídá jeho kvalitě.
Snažili - nebo spíš - snažily jsme se tomuto movie podřídit i barvy našich stránek: šedá byla převzata z uniforem internátních chovanek, fialová pak z kloboučkové stuhy vždy elegantní slečny von Bernburg. Žlutá či zlatá v odkazech představují vojenský symbol, resp. barvu hvězdiček na vojenských výložkách. Iniciály M.v.M. ve zpětných dialogových odkazech patří samosebou Manuele. Některé nadpisy a odkazy těchto stránek byly vytvořeny v dobovém švabachu...

překlad, texty, grafika: Dora, Viktoria & Ester

© 2006 by Realm of antisubtext