Při generálce Romea a Julie dochází k další pohromě; dopis se stížnostmi, který Ilse von Westhagen poslala přes pomocnici Johannu domů, se díky špatné adrese vrátil do intru a padl do rukou samotné představené. Šéfka ústavu díky tomu obviní ze selhání svou nejvěrnější, slečnu von Racket, kterou seřve jak ústavní chovanku. (dialog) Provinilé Ilse von Westhagen je následně za trest odebrána role mnicha Lorenza v připravovaném představení Romeo a Julie.

Situace eskaluje při narozeninách šéfky ústavu, kdy kuchařky navzdory vedení přidají dívkám do punče celou láhev rumu. Představení Romea a Julie je velmi úspěšné, i přes selhání herečky v roli mnicha. Tahle dívka se jednoduše nestihla naučit ze dne na den text. Situaci zachraňuje spontánní reakcí Ilse von Westhagen, dívka, které byla příslušná role za trest odebrána. Jednoduše vpadne v civilu na scénu a za velkého nadšení všech přítomných, vyjma šéfky ústavu, odříká závěrečný monolog.
Později, po úspěšném představení, spolu chovanky ústavu za doprovodu klavíru tančí. Ilse von Westhagen uvádí do sálu Romea slovy první muž v našem ústavu a vzápětí vyhlašuje dámskou volenku. Úspěšný Romeo jde z ruky do ruky. Všechny dívky se náramně dobře baví, vyjma Alexandry von Treskow, ta se drží stranou. Nezávidí Manuele jen bližší kontakt se slečnou von Bernburg, nýbrž i divadelní úspěch.
Herečkám přichází zakrátko pogratulovat i jejich oblíbená třídní a přináší jim i dík samotné šéfky ústavu. Žárlivá Alexandra si vůči slečně von Bernburg neodpustí pichlavou otázku, cože se jí na představení líbilo nejvíc. Jde o zřejmou narážku na Manuelu. Elegantní pedagožka má sqělou náladu a obrací celou věc v žert. (dialog)
Za Alexandrou přichází na chvíli i Manuela. Dozvídá se, že byla při návštěvě slečny von Bernburg sledována a současně ji Alexandra ujistí, že bude mlčet, přestože jí závidí. Ovšem, kdyby se o darované košilce dozvěděla slečna von Racket... Manuela se spolužačce vysměje přibližným konstatováním, že osoba jménem von Racket nesahá slečně von Bernburg ani ke kotníkům. Alexandry se celá věc z neznámých důvodů dotkne a okamžitě za slečnou von Racket zajde, aby Manuelu obvinila z opilství. (dialog) Mezitím je Manuela von Meinhardis vytleskána na pódium, aby zopakovala stěžejní Romeoův monolog. Rozjařená, šťastná dívka, stále oblečena v kostýmu a opilá punčem, nejprve rozdává polibky na všechny strany, aby se vzápětí přede všemi spolužačkami, Julii nevyjímaje, přiznala k romantické lásce ke slečně von Bernburg. Během jejího proslovu do sálu dorazí představená internátu spolu se svým nohsledem slečnou von Racket; obě ortodoxní pedagožky stihnou závěr Romeova outingu i jeho alkoholické bezvědomí. (outing)


             


© 2006 by Realm of antisubtext