Whoosh!
Online
Edition Come visit Sword and Staff!

NÁVRAT XENY


EPIZODA č. 135
Řada 7, epizoda 01
Sériové č. 701

V HLAVNÍCH ROLÍCH:
Lucy Lawless (Xena)
Reneé O´Connor (Gabriela)
Hudson Leick (Callisto)
William Gregory Lee (Virgil)

DÁLE HRAJÍ:
Charles Mesure (Michael)
Tamati Rice (Rafael)
Tim Omundsen (Eli)

SCÉNÁŘ A STŘIH:
GL

NÁMĚT A REŽIE:
VR

 


NÁVRAT XENY
TRANSCRIPT


 

"Návrat Xeny"  Episoda 135/701

[ZÁPLETKA]

[Duše zemřelé Xeny je v nebi předvolána před archandělský 
koncil.]

Michael: [Mich] "--a tak se nejvyšší nebeský soud rozhodl 
vyhovět nekonečným modlitbám několika smrtelníků a dovolí 
ti, pokud ovšem budeš chtít, vrátit se zpátky do tvého 
těla a pak i do pozemského života."   

Xena: [X] "Mluvil jsi o modlitbách-- to Gabriela, že?"

Mich: "Ano, především ta; po tvé smrti a poté, co 
definitivně ztratila kontakt s tvou duší, se pokusila 
zabít. My jsme ji ale zemřít nenechali. Vyslali jsme Eliho, 
aby ji zachránil."

X: "Ubohá Gabriela--"

Rafael: [Raf] "Zpět k tvému návratu mezi smrtelníky, Xeno. 
Celá tato věc má jistý háček: před narozením Evy do tebe 
vstoupila Callisto a stala se nedílnou součástí tvé duše. 
Jakmile obživneš, je více než pravděpodobné, že se od tebe 
oddělí, a--"

Mich: "--po nějakém čase zmaterializuje."

Raf: "Záleží jen na tobě, zda se rozhodneš takovéto riziko 
podstoupit, neboť Callisto na svět přijde s těžko 
předvídatelným charakterem, dokonce možná ve své původní - 
ďábelské - podobě a ty se s ní dřív nebo později setkáš."

Mich: "Stojíš na straně dobra, Xeno, smířila ses s Callisto. 
Teď s ní zřejmě budeš muset opět bojovat. Jsi na takovouto 
věc připravena? Jsi připravena bít se s někým, kdo ti v 
andělském osvícení daroval dítě - dceru Evu?"

X: [Zmateně] "Já nevím--"

Mich: "Nevíš? A jak se potom rozhodneš? Zůstaneš radši zde 
s námi v nebi, v pokoji a míru, nebo podstoupíš riskantní 
návrat mezi smrtelníky se všemi důsledky, které to pro 
tebe přinese?"

X: [Šeptem, nepřítomně] "Gabriela--! Opět se setkat s 
Gabrielou--!"

Mich: "Nerozuměl jsem tvé odpovědi, Xeno."

X: [Silným a rozhodným hlasem] "Vrátím se zpátky do života, 
a když to bude nutné, střetnu se i s Callisto!"

----------------------------------------------------------------
--------------------------------

[ACT I]

[Lesní cesta vedoucí k Aténám.]

Gabriela: [G] "Jsi muž, nebo žena?"

X: "Muž, Gabrielo."

G: "Živý, nebo mrtvý?"

X: "Živý, aspoň doufám." 

G: [Přemýšlí] "Aaaaa-- charakter, nebo zločinec?"

X: "To první, povětšinou."

G: "Nosíš meč?"

X: "No jistě."

G: "Palemon!"

X: "Nejsem Palemon."

G: "Ne?! Tak Virgil!"

X: "Ani ten."

G: "Už si na jiného charaktera s mečem nemohu vzpomenout!"

X: "Ale můžeš, Gabrielo, přemýšlej."

G: "Vyhrálas, Xeno, opravdu nevím. Kdo tedy jsi?"

X: "Meleager."

G: [Trochu rozzlobeně] "Tssa! Meleager! Že mě tohle 
nenapadlo?!" [Otočí se ke Xeně a usměje se] "Vůbec mi, 
Xeno, nevadí, že prohrávám. Hlavně, že jsme zase spolu. 
Víš-- když tě tehdy v Japonsku postihla krutá smrt, byla 
jsem zoufalá a nešťastná, ale v okamžiku, kdys ke mně 
přestala hovořit a tvá duše zmizela v nenávratnu, jsem 
dočista ztratila chuť žít. Rozhodla jsem se odejít za 
tebou a skočila po hlavě z útesu. Bohové naštěstí stáli 
při mně; dopadla jsem na kamenitou mělčinu zaplavenou 
přílivovou vlnou a já potlučená přežila. Někdo mě odnesl 
do chýše a uzdravil-- nějaký muž-- velmi se podobal Elimu--" 
[V záběru se na pár sekund pomocí prolínačky objeví Eli, 
léčící zraněnou Gabrielu] "Potom jsem se dlouhé měsíce 
modlila k bohům, aby mi tě vrátili-- usínala jsem vkleče 
se sepjatýma rukama, opřená o strom--"

X: [Přátelsky] "A bohové tě nakonec vyslyšeli. Opět jsi 
mi zachránila život, Gabrielo, po kolikáté už--?"

G: [Zastaví se a opře o hůl] "Xeno?"

X: "Ano, Gabrielo?"

G: [Chvíli váhá] "Celou dobu, cos byla mrtvá, jsem si 
nepřestávala vyčítat jednu věc."

X: "A jakou?"

G: [Pohlédne Xeně do očí] "Známe se asi pět let, že?"

X: "Ano, Gabrielo, asi tak dlouho."

G: [Vážně] "Vidíš, Xeno-- a já ti od našeho seznámení až 
po dnes nebyla s to říci pravdu o své lásce k tobě, o tom, 
jak moc tě miluji."

X: "Já přece vím, jak mě miluješ. Nesčíslněkrát jsi mi 
svojí lásku dokázala, Gabrielo."

G: "Tohle vědět nemůžeš, Xeno. Mé city jsou mnohem, mnohem 
silnější, než jsem ti kdykoliv dala znát. Já-- chtěla bych 
si tě vzít."

X: [Vydechne] "Vzít si mě--??!"

G: "Ano."

X: "I kdybych sdílela tvé pocity, Gabrielo, žádný kněz na 
světě by neoddal dvě ženy!"

G: "To vím, ale existuje jedna výjimka; starý rodový rituál, 
zvaný Obřad dvou srdcí, který má v amazonských zákonech 
platnost sňatku. Tohoto obřadu se účastní výhradně dvě 
ženy a oddává je amazonská královna, nebo její zástupkyně."

X: "Gabrielo, já--"

[Obě hovořící ženy si téměř současně povšimnou Callisto [C], 
stojící na cestě proti nim.]

C: [S typicky poťouchlým úsměvem] "Ruším?"

X: [Temně] "Jako obvykle!"

C: [Tasí meč, zabodne jej před sebe a opře se o něj oběma 
rukama] "Hm-- kdo by odolal takhle srdečnému přivítání, 
Xeno, že?"

X: "Archandělé mě varovali, že na tebe narazím."

C: "No a už je to tady, viď? Mimochodem, jak se má naše 
dceruška?"

X: [Skrz zuby] "Nevím, o kom mluvíš!"

C: "O Evě, přece. Jsem taky její matka, zrovna jako ty, to 
nemůžeš popřít, Xeno."

X: "Evě se radši vyhýbej!"

C: "A,a,a, drahá! To ani náhodou! Hodlám se o naše dítě 
rovněž starat!"

X: [Výhrůžně] "To bych ti neradila! Eva tě totiž nepotřebuje! 
A jestli jsi skončila, uhni nám z cesty!"

C: "Neskončila."

X: "Když ne, tak co ještě chceš?"

C: [S ukazovákem mezi zuby předstírá, že přemýšlí] 
"M-m-m-m-mmmmmm-- co já to jen chci? Zeptat se tě na cestu 
do Atén? Ne, to ne. Ummmmmmmm-- popřát ti vše nejlepší? To 
už vůbec ne! Tak co teda vlastně chci? - - - - Už vím! 
Tohle: ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ!!" [Udělá prudký výpad, při němž se dostane 
za Xenu a zezadu jí přiloží ostří meče na krk.] "Jsi nějak z 
formy, drahá."

X: "Nehodlám se s tebou bít, Callisto, když jsme se v nebi 
usmířily. A už vůbec nevěřím, že bys zabila matku své dcery."

C: "Na tyhle předpoklady moc nespoléhej."

G: [Napřáhne odhodlaně hůl] "Nech Xenu být!"

C: [Lhostejně] "Sklapni a odpal!"

G: "Pusť ji, nebo--!!"

C: "Nebo co?! Vypíchneš mi hůlkou oko - hm?!"

G: "Pusť ji, říkám!!" [Švihne holí ve snaze zasáhnout 
Callisto do hlavy.]

C: [Rychle se přikrčí a hůl dopadne Xeně na zátylek]

X: "Uuuuuuhhhhhh--" [Sesune se k zemi a zůstane bez hnutí 
ležet]
 
G: "Bože můj, Xeno??! Co jsem to jen udělala?!!"

C: [Odhazuje meč a předklání se smíchy] "To se ti, Gabby, 
povedlo! Trefilas Xenu! Tos jí opravdu pomohla! Není nad 
to mít věrnou přítelkyni!"

G: [Zakleká ke Xeně a bere její hlavu do dlaní] "Probuď se!! 
Probuď se!! [Zakryje si oči] "Je mrtvá!! Já ji zabila!!" 

C: [Položí dva prsty Xeně ke krku] "Přestaň ječet! Je jen 
omráčená, nic jí není." [Pokusí se ležící ženu nadzvednout]

G: [Opět se chopí hole] "Nedotýkej se jí!"

C: "Zahoď ten směšný klacek, než ti ho nacpu do krku! A 
pojď mi pomoct, odneseme Xenu kus stranou."

----------------------------------------------------------------
--------------------------------

[Položí bezvládné tělo do trávy]

C: [Sedne si na bobek ke Xeně a zblízka se na ni dívá]

G: [Nedůvěřivě] "Nechceš jí ublížit, viď že ne?"

C: "Jistěže ne, ty nazrzlý skrčku! Od doby, co jsem žila v 
nebi, mě ubližovat nebaví, chápeš? Změnila jsem se - nasmrádla 
dobrem. Psss! Tetičku Callisto začalo násilí nudit-- jestli 
tohle není švanda! Tsja-- byla jsem mrtvá sotva rok a i beze mě 
se zlo na Zemi nevídaně rozlezlo a stalo o dost vynalézavější. 
Dokonce ani já ho nechápu a většinou se ho i bojím. Teď, při mé 
návštěvě Atén, jsem ve strachu pořád koukala vzhůru, jestli mi 
něco nepadá na hlavu."

G: "Není divu, po té strašlivé katastrofě za mořem. Prý se tam 
někde přičiněním zlotřilých Dahakových stoupenců zřítila jakási 
babylonská věž plná lidí."

C: "Pleteš se, drahá, byly to dvě věže."

G: "Dokonce dvě?! To je hrozné!" [Chvíli mlčí, pak se na 
Callisto nedůvěřivě zadívá.] "Oč ti vlastně jde? Pročs nás 
vyhledala? Co chceš od Xeny?"

C: "Neptej se tak hloupě! Co bych chtěla? Mám na ni právo, 
porodila mi dceru."

G: "Jaké právo?"

C: [Výhružně zasyčí] "Prostě právo! A ty se hned ztrať, 
skřete!" [Zaklekne vedle Xeny a položí jí obě dlaně na boky]

G: [Nebojácně] "Nikam nepůjdu!!"

C: "Že ne? Tak ti podříznu krk!" [Mávne rukou] "Fuj--! To 
bych se celá zasvinila-- ummmmm-- radši tě připíchnu na 
vysoký strom a vrány ti vyklovají oči. Huuuuh-- tahat se s 
tebou?! Ani zdát - moc práce! - - - Zabít, či nezabít? 
Chmm!, takhle blbě jsem se dřív nikdy neptala. Sama vidíš; 
už to asi nejsem já. Takže mě poslouchej: nechám tě plavat, 
kašlu na tebe, ty hloupá, dělej si co chceš, klidně tu zůstaň, 
je mi to fuk."

G: [Nesměle přisedne ke Callisto]

C: [Vykasá Xeně sukni a stahuje z ní kožené spodní kalhotky]

G: "Tohle nesmíš--!"

C: "A proč ne? To jí neublíží." [Odhazuje kalhotky přes 
rameno] "Hmmm?!" [Zvedá obočí] "Tušila jsem, že Xena bude stát 
za to--"

G: "Není správné tohle s ní dělat - když spí!!"

C: "Kušuj! A vůbec, na to, aby ses jí nacpala pod sukni, mělas 
celých pět let času, a cos udělala?! Ani ň! Pořád za ní lezeš 
a kvákáš o přátelství. Něco ti povím: na světě žádné 
přátelství není!"

G: "Mýlíš se!!"

C: "Ani náhodou, skrčku! Existuje buď vzájemně výhodná 
spolupráce, anebo sex."

G: "To není pravda! My s Xenou JSME přítelkyně!"

C: "Přítelkyně?! Blbost! Spolupracujete, a navíc si vzájemně 
koukáte po zadcích, taková je pravda! Ačkoliv pořád nevím, 
co na tobě Xena vidí." [Vstane a prohlédne si Gabrielu, 
pak zdvihne ze země meč]

G: Co-- co-- co mi chceš s tou věcí udělat?"

C: [Vsune meč Gabriele do šněrovačky a jedním tahem ji 
rozřízne. Šněrovačka padá k zemi. Callisto pouští meč a 
prohýbá se smíchy] "Ty nemáš prsa, Gabčo, no né?! 
Juhuhu-huhu-huhuhu-húúúúúúúh, to je mi překvapení!!"

G: [Zrudne a dotčeně vystrčí nevyvinutou hruď] "Já ale MÁM 
prsa!!"

C: [Stojí s rukama v bok] "Vážně?! [Zlomyslně se rozhlédne 
po okolí] "A kde teda jsou? Já je nevidím." [Sama se rychle 
odstrojí a svlékne] "Teď zírej, jak vypadají prsa-- háá?! 
Nó?! Co říkáš?!"

G: [Poníženě a zlobně] "Já-- nenávidím tě, Callisto!! Ale-- 
jsi-- jsi--" [Prudce vydechne] "Jsi překrásná--" 

C: "Hm?! Podívejme! Svatoušek Gabby se konečně projevil! 
Ráda bych ti za upřímnost poděkovala, ale neudělám to, jdeš 
mi totiž na nervy." [Klekne si ke Xeně a prohněte její pravé 
stehno oběma rukama] "Pevné, a je samý sval!"

G: [Nesměle se přišourá blíž a šeptem promluví] "Xena patří 
mně. Chci si ji totiž vzít."

C: "Co tak najednou? Zatím ti stačilo psát bláboly do svitků, 
držet Xenu za ruku, dívat se s ní na oblohu a ukazovat si na 
hvězdy: tamhle ty připomínají medvídka-- tajdle má ouška--" 
[Vztekle si odfrkne] "Že bys najednou procitla? Pochybuju."

G: "Vezmu si Xenu! Při amazonských slavnostech!"

C: "Dobře, že zmiňuješ Amazonky, drahá. Než Xenu v té asijské 
tramtárii zařízli, ráda k nim chodila. Zrovna jako já."

G: [Zbystří] "Co tím chceš říct, Callisto?"

C: "Coby. Kdyžs Xeně nedala ty, dala jí jiná, toť vše."

G: [Se slzami v očích.] "To není pravda!"

C: [Necitlivě uchopí Gabrielu za ramena] "Víš houby, co 
Xena dělávala, když bývala kolik dní pryč - třeba na lovu! 
Netvrdím, že s Amazonkama dováděla tak často jako já, ale 
občas přece."

G: "Všecky Amazonky nejsou takové, jak říkáš, ony-- ony-- 
většina z nich má ráda muže!"

C: "Koho??!! Muže??!! Tssss!! Hlupáku! Jsi u nich jednou do 
roka! Nemáš ponětí, co mají rády a co se děje u nich v táboře, 
když dohasnou ohně a dovíří bubny!" 

G: [Naivně] "A proč k nim tedy Xena chodila?"

C: "Neptej se tak blbě! Proč asi?! Já ti to teda povím: 
chodila k nim šoustat, chápeš?! Zrovna jako já! Měla jsem 
je všechny v řadě!! Ephiny, Melosu, Yakut, Amarice-- ony se 
přede mnou plazily a já si jen vybírala: tuhle ne, tu jsem 
měla převčírem, tahle se mi nelíbí-- mmmm-- a co tahle? Ani 
ta! Já chci tu nejhezčí amazonskou děvku - Utmu!!"

G: [Nešťastně] "Utmu ne--!"

C: [Stiskne Gabriele hrdlo a zacloumá s ní] "Ale ano!! 
Právěže Utmu ano! Utmu tisíckrát ano! Ona ráda jezdí na koni, 
huso, víš?! A na mně si pokaždé zajezdila jaksepatří!"

G: [Tiše pláče]

C: [S úšklebkem] "Zatímco ty sis vylévala stupidní romantickou 
duši do svitků, já žila. A šoustala s tvýma Amazonkama. To 
samé Xena. [Vycení zuby] Ty holt vymýšlíš básničky a my 
šoustáme. Šoustáme - tedy jsme."

G: "Nevěřím, že by Xena-- chceš nás obě rozeštvat!"

C: "Jdi se vycpat, Gabby, nejsem tak naivní, abych se pokoušela 
o nemožné. Jen říkám, že kdyby se tvá nejdražší v minulosti 
nebála, že tě skrz milování ztratí, dávno bys pod ní vřískala 
rozkoší. Protože ale nevěděla, na čem s tebou je, radši po 
nocích vymetala chýše Amazonek. Vlastně promiň; jedinou chýši 
- patřící její favoritce Otere."

G: [V slzách] "Xena a Otere-- bože můj!"

C: "Přestaň už řvát! Měla sis holt pospíšit, kdo dřív přijde--" 
[Vezme Gabrielu za ruku a zátylek a smýkne s ní k ležící Xeně] 
"Tak se koukej, o cos přišla - he! A neříkej mi, že se ti to 
nelíbí!"

G: [Mlčí a cudně si zakrývá prsa]

C: [Zmáčkne Gabriele rukou tváře tak, že nemůže promluvit] 
"Hm?! Jak to teda je, ty malá nadržená couro, povídej?! Líbí 
se ti koukat Xeně mezi stehna, že jo?!"

G: "Uu-u-u-ummm-- uu-u-u-ummm-- uu-umm!"

C: [Syčí Gabriele do obličeje] "Nerozumím ti! Zopakuj to!"

G: [Hlasitěji] "Uumumummmm-- uuhuhuhumummm!!"

C: [Konečně pustí Gabrielina ústa ze sevření]

G: [Zoufale křičí] "Ano!! Ano!! Líbí se mi to!!" [Chvíli vzlyká]
"Líbí-- moc--!" [Promluví tiše] "Ano--"

C: "Jsi hloupý bard, ale aspoň nelžeš. Můžeš jít první."

G: "Jít první?? A kam??"

C: [Nacpe Gabriele obličej k obnaženému tělu Xeny] "Sem přece! 
[Chvíli nechápavě kroutí hlavou a opovržlivě se kření] "Co to 
s ní ksakru provádíš??! Uhni, ty neposkvrněná potedejská panno, 
ukážu ti, jak se to dělá!"

----------------------------------------------------------------
--------------------------------

[ACT II] 

[Les nedaleko Atén]

X: [Leží zabalená do kožešin. Gabriela drží její hlavu na 
svých kolenou] "Aaaahhh! - - Gabrielo?!" [Přichází k sobě]
 
G: "Xeno, konečně ses probrala!" [Otře zpocený obličej ležící 
ženy kusem látky] "Teď ti už bude líp."

X: "Au! Má hlava--! Co se mi stalo--? Už vím-- ta rána tvou 
holí, Gabrielo-- vzpomínám si-- kde je Callisto--?"

G: "Xeno-- musím ti něco říct: neudeřila jsem tě, a ani 
Callisto tu nebyla. Nemohla tu být, je přece dávno mrtvá. A 
tys měla jen ošklivé sny."

X: "Jakto sny?! To není možné!"

G: "Xeno, poslouchej mě! Už čtyři dni a noci se zmítáš v 
horečkách! Chvílemi blouzníš, chvílemi usínáš, házíš sebou, 
sužují tě bolesti, občas křičíš, a třeseš se zimou! Balím tě 
celou dobu do kožešin a dávám ti pít, když jsi chvilkami při 
sobě!"

X: "Já že mám zimnici?!"

G: "No ano, to se ti právě snažím vysvětlit. Zřejmě tě 
poštípali komáři a tys onemocněla--"

X: [Rozrušeným hlasem] "Gabrielo-- zdálo se mi-- a co 
Japonsko, samurajové, Yodoshi a má smrt?! Nic z toho se 
neudálo??"

G: [Otře Xenino čelo a pohladí ji po tváři] "Xeno! S žádnými 
samuraji jsi nebojovala, my dvě v Japonsku nikdy nebyly! 
[Chlácholivě] Nemohlas tam tudíž umřít."

X: "Tak já nezemřela--"

G: "Ne, kdepak." [Usměje se]

X: "Gabrielo-- bylo to tak živé-- jak ve skutečnosti-- odešla 
jsem do nebe, hovořila s archanděli Michaelem a Rafaelem--"

G: "Já vím. Mluvilas totiž ze spaní, ale-- hovořilas jen a 
jen se mnou."

X: "Ty sny, Gabrielo-- jeden z nich byl milostný-- omráčilas 
mě svou holí a já pak ležela na pasece, jen tak, bez šatů, a 
pozorovala sebe sama odněkud zhůry, a tys mě velmi něžně--" 
[Odmlčí se] "--a potom i Callisto--"

G: "A bylo to aspoň příjemné?"

X: "Velmi příjemné."

G: [S úsměvem] "To jsem ráda. Víš, Xeno-- jedna část tvých 
horečnatých vidin je přece jen pravdivá."

X: "A která?"

G: [Vážně] "To, že tě od počátku našeho přátelství miluji víc, 
než bych mohla milovat kteréhokoliv muže, a také to, že až se 
uzdravíš-- obřad Dvou srdcí v amazonských rituálech skutečně 
existuje-- a já, Xeno-- vezmu si tě."

---------------------------------------------------------------
--------------------------------

[ACT III]

[Po pěti dnech]

[Gabriela, opírající se o kopí, a Xena, vedoucí koně, jdou po 
pobřeží. Blíží se večer, hladina moře i mraky pokrytý obzor 
jsou zbarveny temně modrou šedí]

G: "Neměly bychom se, Xeno, konečně utábořit? Musíš už být 
unavená, vždyť jsi první den na nohou."

X: "Ano, utáboříme se. Až dojdeme na druhý konec pláže."

G: "Zítra už budeme v Aténách-- a hned pak vyrazíme k mým 
Amazonkám." [Citlivě, ale vážně] "Xeno, co kdybychom si ještě 
dnes pohovořily o Obřadu dvou srdcí a o naší svatbě?"

X: "Velmi ráda, Gabrielo."

[Obě ženy za sebou zaslechnou volání a otáčejí se. Po pláži 
se tryskem blíží kůň s jezdcem]

G: [Vztekle zapichuje kopí do písku] "Ale ne!! Tentokrát ne!! 
Tentokrát nám to nepřekazí!!"

Virgil: [V] [Seskakuje s koně] "Zdravím vás!"

X: [Obrací oči v sloup] "Ráda tě vidím, Virgile."

G: [Nutí se do úsměvu] "I já."

V: "Málem jsem vás nedostihl--"

X: [Naoko udiveně] "Vážně?"

V: "Vážně."

G: [Pro sebe skrz zuby] "Vážně! Vážně!"

V: "Hodláte tu nocovat?"

X: "Hodláme, Virgile."

V: "To je dobře, jsem na cestě celé dva dni, také si rád 
odpočinu."

G: "Co kdyby sis odpočal až v Aténách? Moh bys jet napřed 
a počkat na nás v prvním hostinci, na který narazíš."

V: [Bezstarostně] "Ale ne, pojedu až zítra - s vámi."

X: [Otráveně se odvrací]

G: "Virgile--! Poslouchej mě-- tvůj otec Joxer byl skvělý 
muž, ráda na něho vzpomínám, měl ale jednu nepěknou 
vlastnost: zjevoval se na nevhodném místě v nevhodný čas!"

V: [Nechápe situaci] "Ano, otec byl někdy trochu zvláštní--"

X: [S marností v očích mávne rukou]

G: "Virgile--! Jeď napřed! Prosím!!"

V: "Zůstanu radši tady--"

G: [Zakřičí] "Virgile!! Rády bychom byly dnes večer samy!!"

V: "Ach tak-- no jistě-- už chápu-- já-- právě mě napadlo-- 
že bych moh jet napřed do Atén a-- počkat na vás v prvním 
hostinci, na který narazím--" [Nasedá na koně a rychle 
odcválá]

X: "Díky, Gabrielo."

G: "Rádo se stalo." [Zastaví se a opře o kopí] "Víš, Xeno-- 
občas mívám dojem, že se Virgil čím dál víc podobá svému 
otci." 

X: "Souhlasím."

---------------------------------------------------------------
---------------------------------

X: [Pokládá Gabriele ruku na rameno] "Gabrielo-- opravdu 
si mě vezmeš?"

G: [Předstírá svéhlavost] "Mmm-- ne!"

X: "Cože??!!"

G: [Rozmarně] "Mmmm-- ještě nevím--"

X: "Gabrielo!!" [Uchopí Gabrielu za ucho a zatáhá ji za ně]

G: "Aúúúúú! Už vím, Xeno! Ta odpověď zní ANO! Vezmu si tě!"

X: [S uspokojením] "No proto!"

[Obě pošťuchující se ženy se pomalu vzdalují, zvuk jejich 
smíchu slábne. Kamera uhýbá stranou a snímá hladinu moře a 
ztemnělou oblohu]

Napište nám!Episode
Guide Table of Contents Back to whoosh!

 

| povídky | main | XWP 1 | XWP 2 | XWP 3 | XWP 4 | XWP 5 | XWP 6 |
| subtext | film | legrácky | subgallery | news | download | links | e-mail |