V čase začínajícího
večera


napsala SeXena
Datování této povídky: 10. března 2001.

    

V čase začínajícího večera já spolčila se s ďáblem masturbace

V tichém, klidném, ponurém domě

Vrhla se ve vír hříšné slasti

Rozkoše a bolesti


Oblečena v hrubý rubáš s potrhanou zadnicí

Vstala, zabezpečila dveře petlicí

Porozhlédla se kolem sebe

Uzřela a prohlédla, že obrovský falus má(m) blízko sebe


Na nic nečekala, vstala a vzala ho do velkých dlaní (svých)

Doprostřed místnosti se přemístila,

Poklekla, stehna prohnětla

Závoj klína rozhrnula, rudou krví zalitý


Slinami ze svých úst pyj pokryla

Přinejmenším dva prsty do pusy vložila

A všechno tohle mokré do sebe zabodla


Zakřičela jako hejno havranů by ze svého hrdla vypustila

Nechala pysky kundičky na vteřinu ochabnout,

Aby sobě okamžitě mohla napodruhé způsobit,

Co tolikrát si tento den slibovala


Ve smilném rozmýšlení při prostopášném aktu

Uzřela v mysli Inkuba nenávistného

Penisu ztopořeného, šupinami posetého

Obcující jejich genitálie v loži manželském

Odporná tekutina vytéká z ní proudem neřestným

Kape na zem, omývá stehna

V sladkosti pokušení mění půlky zadečku

Nikdo neokusil tuhle pičku, když teď ona by za to i zaplatila ráda

Děvka kácí se na záda, lokty podpírá se a stále onanuje

Ve zběsilý závod mění se jí dech

Stehna doširoka rozevřená, pánev nadzvednutá

A mysl rozjařená


Divoké zvíře bude muset někdo zkrotit

Hned

Jinak se stane zlá

Nedobrá věc


Cizí mysl slučuje se s mou a já se stávám potravou

Živou krví

Jeho doušky

Až k vyvrcholení


Jako střípky zrcadla rozlétnuvší se do prostoru

Třeští moje hlava

Srdce divoce buší

Krev proudí v žilách příliš rychle


Laskavé bezvědomí unáší mně pryč

Už nikdy žádná trýzeň

Už nikdy žádné pokoření

Jen jídlo a pití pro boha mé fantasie


Můj charakter, má persóna nebyla víc zkonkretizovaná

Nebyla tak jasná a plná orgasmu

Orgasmus

Menstruace


Tekutina slasti se mísí s krví očistnou

Začala menstruovat právě před minutou


Nevědomky a snad i s chtíčem

Podá sobě prsty zasviněné k ústům

A olíže všechno tak, aby nezůstalo nic

Ani za nehty


Mezi zuby cítí sama sebe

Hořkost a sladkost v jedné chuti

Špínu a čistotu v jednom žlábku


Díky tomu pozná jen zatracení

Na věky© Copyright 2001 by SeXena| povídky | main | XWP 1 | XWP 2 | XWP 3 | XWP 4 | XWP 5 | XWP 6 |
| subtext | film | legrácky | subgallery | news | download | links | e-mail |