SUBTEXT - MAINTEXT

Subtextem, tedy ženským - lesbickým subtextem, neboť o ničem jiném zde nebude řeč, rozumíme záměrné naznačování skutečnosti, že protagonistky filmu, seriálu nebo jiného díla jsou více než přítelkyně, tedy partnerky. Jak správně píše známý autor xenaversních příběhů Ogami v jedné ze svých povídek, nemusí jít o nic zjevného; subtext bývá vyjádřen mnohdy zcela nenápadě, dotekem, pohledem, gestem, či drobnou frází a slovní hříčkou.
Pokud je vztah hrdinek otevřeně prezentovaný, přechází subtext v maintext.

 

 

subtext v XWP

QUEST  KISS

Následující hodnocení se týká XWP 1-5. Fenomén ženského subtextu zde nepochybně existuje, přestože je často samotnými autory vyvracen a dovedně maskován. Scénáristická autocenzura nás tahá za nos a po hezkých společných záběrech následuje obvykle studená sprcha v podobě neustálých (většinou nakonec nerozvinutých) vztahů hlavních Xeny a Gabriely s různými muži a přesvědčováním diváctva, že mezi princeznou bojovnicí a její bardkou existuje pouhé přátelství, nebo v nejhorším případě nějaká ta platonická láska. Bohužel, můžeme jen spekulovat, zda byl subtext v seriálu XWP dovedně využitým obchodním artiklem k přilákání dospělých divaček, nebo zda vznikl náhodně, coby pouhý vedlejší produkt tohoto díla. Vyloučit nelze ani tu možnost, že subtext působil odzačátku jako podprahový záběr; něco, co není vidět, ale přesto existuje a existovat má. Pravdu se zřejmě nikdy nedozvíme, tu zná jen malý okruh zasvěcenců, jisté je však jedno: pokud působily v XWP cenzorní brzdy, určitě je netvořily hlavní protagonistky. Jejich objímání před kamerami - Emmy, Pasadena, MTR. - svědčí spíše o opaku. Vzhledem k úzkému, ba nejužšímu vztahu LL k Tapertově a Raimiho produkční Renaissance Pictures můžeme předpokládat, že ani jejich pohled na subtext nebyl velmi pavděpodobně záporný. V tom případě by zbyl černý Petr obligátně na velkých studiích. Snažme se proto věřit, že autoři opravdu udělali, co bylo v jejich silách, a že míra subtextu, kterou do prvních pěti řad seriálu "vpašovali", byla tím momentálně možným maximem.

XWP 6 byla vytvořena odlišně a zcela specificky; tady se už konečně hovoří o lásce a nikoliv jen o pouhém přátelství, čímž je lesbizmus série XWP konečně odhalen:)

Abychom nezjednodušovali, je třeba podotknout, že subtext v XWP 1-5 a maintext v XWP 6 nelze v žádném případě omezit jen na vztah dvou hlavních hrdinek. "Podezřelé" napětí existuje i v případě dvojic Xena × Lao Ma, Xena × Callisto, Xena × Alti, Gabriela × Najara, Gabriela × Thalassa, apod. V šesté řadě miluje Brunhilda Gabrielu, Rýnská panna Xenu, Xena Akemi.

 

 

antisubtext

SUBTEXT / LABRYS  FORBIDDEN

Antisubtextem míníme vše, co zakrývá, neguje, popírá, či brání prezentaci ženských vztahů (subtextu, maintextu) v kulturních počinech všeho druhu. Rovněž můžeme antisubtext nazvat "Velkým cenzorem", aniž by nás kdokoliv musel podezírat z vyznavačství spikleneckých teorií, neboť Velký cenzor není mocný jedinec a jeho název v sobě neskrývá ani temné sdružení vlivných osob tahajících za pomyslné drátky. Velký cenzor je společenská aura - obecný fenomén složený z veřejného mínění, názorů zprůměrovaných komerčními sdělovacími prostředky, běžně zastávaných pokryteckých postojů, zastaralých předsudků převzatých z církevních dogmat a z toho vyplývající autocenzury. Do jisté míry je v každém z nás více či méně z Velkého cenzora.
Boj subtextu s antisubtextem má dlouholetou tradici a je bohužel poznamenán neustálými prohrami prvního uvedeného. Nechceme dlouhosáhle spekulovat proč cenzura zanevřela právě na ženský subtext a z jakých pohnutek ho udržovala a mnohde i dnes udržuje mimo dosah masových médií, kde z obecného pohledu vadí zřejmě víc než například otevřená prezentace brutality a násilí.

 

 

antisubtext v XWP

ANTISUBTEXTOVÁ  JOXERIZACE  V  XWP

Antisubtext v tomto historickém seriálu /platí jen pro XWP 1-5/ je nehezkým, otravným, nicméně snadno pochopitelným jevem. Finančně tak náročnou záležitost není možné realizovat s rizikem, že komerční televizní společnosti ve strachu o mravně ohroženého mladého diváka a ze všech skutečností z toho vyplývajících odmítnou seriál nakoupit a uvalí na něj klatbu. Toto si pochopitelně výrobci XWP nemohli dovolit, neb takovéto dílo nevzniká (bohužel) pro potěšení oka subtextuchtivých divaček, nýbrž zrovna jako každý podnikatelský projekt za účelem finančního zisku. Pokud by někdo chtěl namítnout, že otevřeně prezentovaná romantická láska X&G by nikoho ani z mladších diváků mravně nepoškodila, souhlasíme a současně doufáme, že se s touto nepochybnou realitou v budoucnu velká filmová studia konečně vyrovnají.

V XWP 6 autoři konečně ukázali, na čí straně stojí a slavný antisubtext ze seriálu víceméně odřízli. Nic moc se nepředstírá, žádní rozdychtění nápadníci vztah obou hrdinek nemohou ohrozit. Antisub se tu a tam projeví pouze coby odlesk minulosti, zejména nad XWP neustále visícím Damoklovým Borjadem, jinak v této poslední řadě vše směřuje k potvrzení pevného pouta mezi WP a Gab. Tato nebývalá maintextová otevřenost je však draze zaplacena, a to smrtí hlavní hrdinky, při čemž samotná Gab v závěru FIN II. působí nebývale depresivním dojmem. Podobně tristní závěr by spíše zapadal do neblahého filmového stylu z období druhé poloviny minulého století. Více o tomto a další konkrétní informace o antisubtextu, obecně platné v kinematografii, najdete v kategorii film.
| main | XWP 1 | XWP 2 | XWP 3 | XWP 4 | XWP 5 | XWP 6 | film |
| povídky | legrácky | subgallery | news | download | links | e-mail |